OFERTA


Kursy Ogólne

Kursy ogólne pozwolą Państwu opanować wszystkie umiejętności językowe. Na zajęciach szczególny nacisk kładziemy jednak na rozwijanie umiejętności komunikacji w codziennych sytuacjach. Mała ilość osób w grupie umożliwia lektorowi skoncentrowanie się na indywidualnych potrzebach słuchaczy, a metoda jaką stosujemy, pozwala na szybkie postępy w krótkim czasie. Każdy kurs zakończony jest egzaminem końcowym, a Państwo otrzymujecie dyplom ukończenia szkolenia językowego na danym poziomie.

Zajęcia

Opcja I :   2 x w tygodniu po 90 minut

Opcja II:   1 x w tygodniu po 90/120 minut

Grupy

Gwarantowane do 8 osób w grupie. Średnio 5 - 7 osób.

Okres realizacji kursu

październik - czerwiec 

Poziomy

Początkujący (A1) - Zaawansowany (C1)

Dołącz do grupy w każdym momencie trwania kursu.

Darmowe lekcje próbne

Chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia? Przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy oraz zapoznać się ze szczegółami kursu. Lekcja jest niezobowiązująca.

                                                                                      

Kursy Certyfikatowe

Kursy certyfikatowe przygotowują do przystąpienia do egzaminów językowych - FCE, CAE, ZD. W trakcie zajęć słuchacze przyswajają materiał niezbędny do zdania egzaminu, a także poznają techniki wykonywania zadań przydatne na testach. W ramach kursu organizowane są testy próbne pozwalające sprawdzić poziom przygotowania słuchaczy.

Zajęcia

2 x w tygodniu po 90 minut

Grupy

Gwarantowane do 8 osób w grupie. Średnio 6-7 osób.

Okres realizacji kursu (w cyklu 2-letnim) 

październik - maj + 1 próbna sesja egzaminacyjna

Poziomy

FCE, CAE, ZD

Dołącz do grupy w każdym momencie trwania kursu.

 Darmowe lekcje próbne

Chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia? Przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy oraz zapoznać się ze szczegółami kursu. Lekcja jest niezobowiązująca.

 

Intensywne (3-miesięczne)

Kurs intensywny jest idealnym rozwiązaniem dla osób, które zmuszone są przyswoić podstawy języka obcego w bardzo krótkim czasie. Słuchaczami są najczęściej wyjeżdżający za granicę w celach zarobkowych. Nauka koncentrowana jest doskonaleniu umiejętności komunikacji oraz słownictwie praktycznym, koniecznym do skutecznego porozumiewania się w życiu codziennym.

Zajęcia

2/3 x w tygodniu po 90 minut 

Grupy

Gwarantowane do 8 osób w grupie. Średnio 5 - 7 osób.

Okres realizacji kursu

edycja I  (październik - grudzień)

edycja II (luty - kwiecień)

Poziomy

Początkujący (A1) - Podstawowy (A2)

Dołącz do grupy w każdym momencie trwania kursu.

Darmowe lekcje próbne

Chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia? Przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy oraz zapoznać się ze szczegółami kursu. Lekcja jest niezobowiązująca.