OFERTA


Kursy dla młodzieży

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i starszych . W trakcie zajęć poruszane są tematy ciekawe dla nastolatków, dzięki czemu uczniowie chętniej biorą udział w rozmowach i dyskusjach. Koncentrujemy się również na zadaniach rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i wzbogacania słownictwa, co pozwala w pełni rozwinąć wszystkie umiejętności językowe. Oprócz realizowanego podręcznika na zajęciach wykorzystujemy materiały dodatkowe - fragmenty oryginalnych tekstów, filmy, podcasty oraz inne materiały dydaktyczne online.

Uczniowie klsa ósmych ćwiczą  techniki egzaminacyjne oraz elementy językowe niezbędne do pomyślnego przejścia egzaminu po klasie VIII. W trakcie kursu organizujemy bezpłatne sesje egzaminacyjne pozwalające sprawdzić poziom przygotowania naszych słuchaczy.

Tryb zajęć  1 x 90 minut

Grupy   Gwarantowane do 8 osób. Średnio 6 - 7 osób.

Okres realizacji kursu   październik - czerwiec (60 godzin lekcyjnych - 30 spotkań)

Poziomy  A2 - B1

Jeżeli chcesz dołączyć do grupy, przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy i jak wyglądają nasze zajęcia. Lekcja jest niezobowiązująca do zapisu.

Kursy maturalne

Kurs maturalny przygotowuje do pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wiedza dotychczas zdobyta jest systematyzowana i utrwalana. W trakcie zajęć nasi słuchacze wykonują zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu, struktur gramatyczno-leksykalnych oraz wypowiedzi pisemnych - krótszych i dłuższych. Przygotowania dotyczą również części ustnej - rozmowy sterowane, opis ilustracji, dyskusja. Zajęcia mają formę intensywnego treningu przy wykorzystaniu autentycznych materiałów maturalnych.

Nasi słuchacze zapoznawani są ze strukturą  i wymogami egzaminu, poznają typy zadań oraz techniki egzaminacyjne. W trakcie kursu organizujemy dwie próbne sesje egzaminacyjne pozwalające sprawdzić poziom przygotowania do egzaminu właściwego. 

Tryb Zajęć   1 x 90 minut + 2 próbne sesje egzaminacyjne

Grupy   Gwarantowane do 8 osób w grupie. Średnio 6 - 7 osób.

Okres realizacji kursu   (październik - kwiecień) - 45h lekcyjnych

Poziomy   podstawowy / rozszerzony 

Chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia? Przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy oraz zapoznać się ze szczegółami kursu. Lekcja jest niezobowiązująca do zapisu.