OFERTA


Kursy dla młodzieży

Kurs przeznaczony jest dla uczniów klas VII i starszych . W trakcie zajęć poruszane są tematy ciekawe dla nastolatków, dzięki czemu uczniowie chętniej biorą udział w rozmowach i dyskusjach. Koncentrujemy się również na zadaniach rozumienia ze słuchu, czytania, pisania i wzbogacania słownictwa, co pozwala w pełni rozwinąć wszystkie umiejętności językowe. Oprócz realizowanego podręcznika na zajęciach wykorzystujemy materiały dodatkowe - fragmenty oryginalnych tekstów, filmy, podcasty oraz inne materiały dydaktyczne online.

Uczniowie ćwiczą również techniki egzaminacyjne oraz elementy językowe niezbędne do pomyślnego przejścia egzaminu po klasie VIII. W trakcie kursu organizujemy bezpłatne próbne egzaminy pozwalające sprawdzić poziom przygotowania naszych słuchaczy.

Zajęcia

2 x 60 minut lub 1 x 90 minut

Grupy

Gwarantowane do 8 osób. Średnio 6 - 7 osób.

Okres realizacji kursu 

październik - czerwiec (80h / 45h lekcyjnych)

Poziomy

A2 - B1

Dołącz do grupy w każdym momencie trwania kursu.

 

Darmowe lekcje próbne

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia, przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy oraz zapoznać się ze szczegółami kursu. Lekcja jest niezobowiązująca.

 

 

Kursy maturalne

Kurs maturalny przygotowuje do pisemnej i ustnej części egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Wiedza dotychczas zdobyta jest systematyzowana i utrwalana. W trakcie zajęć nasi słuchacze wykonują zadania z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu, struktur gramatyczno-leksykalnych oraz wypowiedzi pisemnych - krótszych i dłuższych. Przygotowania dotyczą również części ustnej - rozmowy sterowane, opis ilustracji, dyskusja. Zajęcia mają formę intensywnego treningu przy wykorzystaniu autentycznych materiałów maturalnych.

Nasi słuchacze zapoznawani są ze strukturą  i wymogami egzaminu, poznają typy zadań oraz techniki egzaminacyjne. W trakcie kursu organizujemy dwie próbne sesje egzaminacyjne pozwalające sprawdzić poziom przygotowania do egzaminu właściwego. Grupy maturalne prowadzone są przez egzaminatorów CKE.

Zajęcia

1 x w tygodniu po 90 minut + 2 próbne sesje egzaminacyjne

Grupy

Gwarantowane do 8 osób w grupie. Średnio 6 - 7 osób.

Okres realizacji kursu

(październik - kwiecień) - 45h lekcyjnych

Poziomy

podstawowy / rozszerzony

Dołącz do grupy w każdym momencie trwania kursu.

 

Darmowe lekcje próbne

Chcesz zobaczyć jak wyglądają zajęcia? Przyjdź na darmową lekcję. Jest to świetna okazja, aby sprawdzić jak uczymy oraz zapoznać się ze szczegółami kursu. Lekcja jest niezobowiązująca.