Metoda Savvy Ed


METODA SAVVY ED DLA DZIECI  OD 7 DO 10 LAT

Szkoła językowa Perfectum jest akredytowanym centrum metody SAVVY ED i posiada licencję na prowadzenie kursów dla młodszych dzieci szkolnych na terenie Wodzisławia Śląskiego.1. CO TO JEST „SAVVY ED”?

SAVVY ED to licencjonowana metoda nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 7 - 10 lat. Mogą z niej skorzystać dzieci kontynuujące naukę języka angielskiego po mocnym programie przedszkolnym, np. Teddy Eddie.

Wszystkie dzieci rozpoczynające poziom Savvy Ed 1 są przez nas bardzo starannie testowane – oceniamy:

 • umiejętności komunikacyjne
  dzieci muszą umieć swobodnie reagować na pytania i polecenia zadawane w języku angielskim.
 • umiejętność rozumienia ze słuchu
  dzieci muszą być w stanie zrozumieć proste, ale naturalne nagrania w języku angielskim, np. historyjki.
 • zasób słownictwa
  dzieci muszą znać większość słów związanych z tematyką świata dziecięcego w języku angielskim (jedzenie, zabawki, ubrania, przedmioty w szkole, w domu itp.).
 • umiejętność czytania
  dzieci muszą dobrze czytać w języku polskim, muszą być w stanie poradzić sobie z czytaniem płynnie całych zdań, a nawet krótkich tekstów. Muszą też być w stanie przeczytać proste słowa i krótkie zdania w języku angielskim.2. POZIOMY METODY SAVVY ED

SAVVY ED 1

Priorytety: komunikacja i nauka czytania

Uczeń kontynuuje naukę języka obcego na bardzo wysokim poziomie. Priorytety to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w CZYTANIU w języku obcym. Obszerny i różnorodny materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners  –  Starters.

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 7-8 lat, 1-2 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut


Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda


 
SAVVY ED 2

Priorytety: komunikacja i nauka pisania

Uczeń kontynuuje naukę jednocześnie utrwalając poznany wcześniej materiał. Priorytety na tym poziomie to KOMUNIKACJA oraz stopniowe nabywanie wysokich kompetencji w PISANIU w języku obcym. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners – Movers (poziom A1 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 8-9 lat, 2-3 klasa
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut


Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę
SAVVY ED 3

Priorytety: integracja wszystkich sprawności językowych i gramatyka

Na tym poziomie następuje integracja wszystkich sprawności językowych: SŁUCHANIA, MÓWIENIA, CZYTANIA raz PISANIA. Zaczynamy kłaść nacisk na POPRAWNOŚĆ GRAMATYCZNĄ. Materiał jest kompatybilny z poziomem egzaminu Cambridge English: Young Learners – Flyers (poziom A2 wg Rady Europy).

 • poziom kontynuujący
 • wiek: 9-10 lat, 3-4 klas
 • zajęcia: 2 razy w tygodniu po 60 minut


Zestaw kursanta zawiera:

 • Savvy Book – podręcznik
 • Snowball Book – zeszyt ćwiczeń
 • Parent’s Book – zeszyt kontaktu dla rodziców
 • Audio CD
 • Savvy Tile – magiczną płytkę Eda
 • teczkę