Edward's League


Metoda EDWARD’S LEAGUE została stworzona dla uczniów w wieku 11–14 lat (klasy 5–7) kontynuujących naukę języka angielskiego po ambitnych kursach przedszkolnych i wczesnoszkolnych zawierających materiał na poziomach A1–A2 (np. Teddy Eddie, Savvy Ed).


Pakiet Edukacyjny zawiera:

  • LESSON BOOK – książka, z którą uczeń pracuje głównie na zajęciach;
  • HOMEWORK SITE – aplikacja do zadań  domowych online, które umożliwią pełne opanowanie materiału za pomocą nowoczesnych technologii, w przyjazny sposób;
  • HOME BOOK – książka ćwiczeń, dzięki której uczeń na bieżąco sprawdza swoje umiejętności, a następnie otrzymuje informację zwrotną od lektora;
  • READER – książka z wciągającymi opowiadaniami, ucząca przyjemności obcowania z dłuższym tekstem w języku obcym;
  • PARENT’S INFORMATION CARD – karta informacyjna dla rodziców zawierająca najważniejsze informacje o  metodzie;
  • TECZKA, GRAWEROWANY DŁUGOPIS oraz NOTES;
  • CERTYFIKAT wręczany po ukończeniu każdego poziomu metody.


Poziomy 1-3 metody Edward’s League przygotowują do międzynarodowych egzaminów Cambridge oraz ćwiczą wszystkie umiejętności egzaminacyjne.

Zakres materiału jest kompatybilny z egzaminami Cambridge English Qualifications.
Na tym etapie warto stawiać uczniom cel w postaci międzynarodowego certyfikatu. Sam egzamin może być dla ucznia zewnętrznym i obiektywnym testem rzeczywistych umiejętności, a dla rodzica swoistym potwierdzeniem dobrze obranego kierunku edukacji językowej dziecka.