KURSY ONLINE


 

Kursy językowe online są wygodną formą nauki dla wszyskich zabieganych oraz tych, którzy z jakiegoś powodu nie mogą korzystać z tradycyjnych kursów stacjonarnych. 

Nauka odbywa się przy wykorzystaniu platformy ZOOM. Materiały do nauki są dobierane indywidualnie po wcześniejszym spotkaniu i omówieniu szczegółów kursu.                                

W trakcie nauki, podobnie jak na kursie tradycyjnym ćwiczone są wszystkie zasadnicze sprawności językowe: mówienie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstów pisanych. Uczestnik wykonuje także różnego rodzaju ćwiczenia przy wykorzystaniu podręcznika, materiałów video, podcastów oraz innych materiałów przygotowanych przez lektora.

Pierwsza lekcja jest zawsze darmowa. Uczestnik ma okazję sprawdzić czy zajęcia prowadzone taką metodą mu odpowiadają i dopiero wtedy podejmuje decyzję o rozpoczęciu kursu.

Częstotliwość oraz długość zajęć ustala się indywidualnie w zależności od potrzeb uczestnika.