OFERTA WSPÓŁPRACY


Zapraszamy do współpracy przedszkola zainteresowane prowadzeniem na terenie swoich placówek zajęć dodatkowych z języka angielskiego.

Zajęcia grupowe prowadzimy według własnego programu, który zakłada wspieranie rozwoju językowego, intelektualnego i społecznego oraz dostosowany jest do wieku i rozwoju najmłodszych dzieci.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych lektorów zawierają elementy plastyczne, muzyczne oraz ruchowe i są prawdziwą przyjemnością dla dzieci.

 

W ramach współpracy oferujemy:
  • spotkanie informacyjne, na którym zaprezentujemy naszą ofertę i na życzenie przedstawimy lekcję pokazową, ukazującą stosowane przez nas metody pracy,
  • opiekę metodyczną nad lektorem – wizytacje i hospitacje,
  • lekcje otwarte dla rodziców,
  • bogatą bazę materiałów dodatkowych,
  • raporty semestralne z zajęć,
  • dostęp do dziennika on-line,
  • prowadzenie zastępstw w przypadku niedyspozycji stałego lektora.

 
Szczegółowe warunki współpracy, dotyczące częstotliwości spotkań i kosztów zajęć przygotowujemy indywidualnie dla każdej placówki zainteresowanej współpracą z naszą szkołą.

Zapraszamy do kontaktu z nami!